پیشنهاد ویژه

مشاهده همه
 لوبیا سفید 500 گرم لوبیا سفید 500 گرم
33,000 تومان
35,000 تومان
 لوبیا سفید 1000 گرم لوبیا سفید 1000 گرم
33,000 تومان
35,000 تومان
 نخود 500 گرم نخود 500 گرم
به زودی

پیشنهاد ویژه

مشاهده همه
 پسته 250 گرم پسته 250 گرم
65,000 تومان
 پسته 1000 گرم پسته 1000 گرم
62,000 تومان
65,000 تومان
 پسته 500 گرم پسته 500 گرم
124,000 تومان
130,000 تومان

پیشنهاد ویژه

مشاهده همه
 پسته 1000 گرم پسته 1000 گرم
62,000 تومان
65,000 تومان